Skip to content

Rhyddhau: Proffiliau Rhanbarth a Gwlad, Ystadegau a Phroffiliau Allweddol, Awst 2012

Dyddiad rhyddhau: 13 Awst 2012

Cyswllt

Frances Sly

Regional and Local Statistics Division

better.info@ons.gsi.gov.uk

Ffôn: +44 (0)1329 444813

Categorïau: People and Places, Neighbourhoods and Communities, Crime and Justice, Health and Social Care, Labour Market, Agriculture and Environment, Population, Travel and Transport, Children, Education and Skills, Economy

Amlder datgan: Bob blwyddyn

Iaith: Cymraeg

Cwmpas daearyddol: Cymru

Dadansoddiad Daearyddol: Gwlad, Awdurdod Lleol/Sir

Enw(au)'r arolwg: Annual Population Survey (APS), Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE), Labour Force Survey

Map rhyngweithiol
Mae'r Proffiliau Rhanbarth a Gwlad yn darparu ffynhonnell ystadegau hanfodol ar gyfer rhanbarthau Lloegr a gwledydd sy'n rhan o'r DU (Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon). Mae'r cyhoeddiad hwn yn cynnwys Crynodebau sy'n rhoi ffeithiau a ffigurau allweddol mewn geiriau, rhifau a mapiau am fywyd a'r economi ym mhob un o'r rhanbarthau a gwledydd.  Mae tablau Ystadegau Allweddol yn darparu'r ystadegau demograffig, cymdeithasol ac economaidd mwyaf defnyddiol i gymharu gwledydd a rhanbarthau.
Hefyd yn y gyfres: Poblogaeth a Mudo; Dangosyddion Cymdeithasol; Economi; Yr Amgylchedd (sydd i ddod).
Cyhoeddwyd set fwy o dablau o'r blaen fel Tablau Ar-lein Tueddiadau Rhanbarthol.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.