Skip to content

Cyfrifiad 2011 - Gweld Cyn Rhyddau, Ystadegau Cyflym ar gyfer Cymru ar Hunaniaeth Genedlaethol, Pasbortau a Ddelir a Gwlad Enedigol

Mae'r ymadrodd 'Gweld Cyn Rhyddhau' yn cyfeirio at yr arfer lle bydd ystadegau swyddogol yn eu ffurf derfynol, ac unrhyw sylwadau ysgrifenedig ategol, ar gael i berson cymwys cyn iddynt gael eu cyhoeddi. Mae'r rheolau a'r egwyddorion sy'n llywodraethu gweld cyn rhyddhau wedi'u nodi yng Ngorchymyn Gweld Ystadegau Swyddogol cyn eu Rhyddhau 2008.

Ar wahân i staff SYG, rhoddir yr hawl i weld ystadegau am y cyfnod nodir cyn iddynt gael eu rhyddhau i'r bobl ganlynol.

 

Rhoddir hawl i

Sefydliad

Cyfnod

Pennaeth Tîm Dadansoddol Dyfodol Cynaliadwy

Llywodraeth Cymru

24 awr

Ystadegydd - Cyfrifiad a Demograffeg

Llywodraeth Cymru

24 awr

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.