Skip to content

Rhyddhau: Cyfrifiad 2011, Ystadegau Cyflym ar gyfer Cymru ar Hunaniaeth Genedlaethol, Pasbortau a Ddelir a Gwlad Enedigol

Dyddiad rhyddhau: 26 Mawrth 2013

Cyswllt

Peter Stokes

2011 Census

census.customerservices@ons.gsi.gov.uk

Ffôn: +44 (0)1329 444972

Categorïau: People and Places, People, Identity

Amlder datgan: Bob deng mlynedd

Iaith: Cymraeg

Cwmpas daearyddol: Cymru

Dadansoddiad Daearyddol: Awdurdod Lleol/Sir

Enw(au)'r arolwg: Census

Yn y datganiad hwn

Mae'r gyfres hon yn cynnwys tablau Ystadegau Cyflym newydd sy'n rhoi dadansoddiad manwl o rai nodweddion y preswylwyr arferol yng Nghymru ar 27 Mawrth 2011. Mae'r tablau yn rhoi mwy o fanylion am basbortau a ddelir, hunaniaeth genedlaethol, a gwlad enedigol na'r tablau Ystadegau Allweddol ac Ystadegau Cyflym a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2012. Rhoddir gwybodaeth am raddfa gymdeithasol fras am y tro cyntaf hefyd, a hynny ddim ond ar gyfer unigolion cyswllt y cartref rhwng 16 a 64 oed.

Rhoddir y tablau Ystadegau Cyflym ar hunaniaeth genedlaethol a phasbortau a ddelir fel tablau cyfeirio ar gyfer Cymru ac awdurdodau unedol cyfansoddol.

Dim ond ar gyfer Cymru y mae'r tabl Ystadegau Cyflym ar wlad enedigol ar gael.

Rhoddir y tabl Ystadegau Cyflym ar raddfa gymdeithasol fras fel tablau cyfeirio ar gyfer Cymru ac awdurdodau unedol cyfansoddol. Mae'r tabl hwn ar gael ar gyfer wardiau ac ardaloedd cynnyrch ar wefan Nomis (ar gael yn Saesneg yn unig).

Yn ystod 2013, bydd SYG yn rhyddhau croes-dablau rhwng nodweddion, megis oedran neu ethnigrwydd. Bydd hyn yn rhoi ffynhonnell ddata hyd yn oed fwy gwerthfawr a chyfoethog i'r nifer sy'n defnyddio'r cyfrifiad.

Mae rhagor o wybodaeth am amcangyfrifon y cyfrifiad, gan gynnwys manylion am y fethodoleg a ddefnyddiwyd, a gwybodaeth am sut y caiff is-grwpiau eraill o'r boblogaeth eu cyfrif a'u diffinio, ar gael yng nghanllaw defnyddwyr Cyfrifiad 2011  (ar gael yn Saesneg yn unig).

Mae rhagor o wybodaeth am addasrwydd at ddiben yr ystadegau yn y gyfres hon ar gael yn y papur Gwybodaeth am Ansawdd a Methodoleg (157.6 Kb Pdf) (ar gael yn Saesneg yn unig).

Caiff yr Ystadegau Gwladol hyn eu cynhyrchu yn unol â safonau proffesiynol uchel a'u rhyddhau yn unol â'r trefniadau a gymeradwywyd gan Awdurdod Ystadegau'r DU.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.