Skip to content

Rhyddhau: ,

Dyddiad rhyddhau:

Tablau cyfeirio

Cael problemau wrth edrych are y data? Lawrlwytho excel qwyliwr

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.