Skip to content

Ymarfer 2009 y Cyfrifiad yng Nghymru

Mae Ynys Môn yn un o dair ardal awdurdod lleol a ddewiswyd i gymryd rhan yn ymarfer 2009 ar gyfer Cyfrifiad 2011. Dewiswyd yr ardal i gynrychioli croestoriad o boblogaeth Cymru a'r cartrefi y mae'n byw ynddynt.

Yr hyn sy'n wahanol am yr ymarfer yn Ynys Môn yw y bydd y 34,000 o gartrefi a ddewiswyd yn cael fersiwn Cymraeg a Saesneg o'r holiadur a'r daflen wybodaeth gysylltiedig. Gall unigolion ddewis llenwi eu holiadur yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Bydd deunyddiau hyrwyddo a hysbysebion ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Sefydlwyd llinell gymorth Gymraeg i helpu siaradwyr Cymraeg sy'n cymryd rhan yn yr ymarfer i lenwi eu holiaduron neu ofyn am gopïau ychwanegol.

Bydd pobl yn gallu gweld y canllawiau hunan-gymorth ar-lein yn Gymraeg neu'n Saesneg. 

Mae'r ddau fersiwn o'r holiadur a ddefnyddir yng Nghymru yn cynnwys cwestiwn am yr iaith Gymraeg - yn gofyn a all yr unigolyn ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.