Skip to content

Sut i ddod o hyd i ni

Safleoedd eraill y SYG

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â Chanolfan Cyswllt Cwsmeriaid Ystadegau Gwladol:

Ffôn:         0845 601 3034
(minicom 01633 812399)
Ffacs:        01633 652747
E-bost:      info@ons.gsi.gov.uk

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.