Skip to content

Ffrydiau newyddion RSS

Beth yw ffrwd newyddion RSS?

Mae RSS yn golygu Syndicetiad Syml Iawn neu Grynodeb Safle Cyfoethog. 

Mae RSS yn ffordd hawdd o roi cynnwys gwefan i chi'n syth cyn gynted ag y bydd ar gael. Mae'n eich helpu i arbed amser drwy roi gwybod i chi'n awtomatig pan fydd gwybodaeth yn cael ei diweddaru ar ein gwefan. Mae rhai gwefannau eraill yn cynnig yr un gwasanaeth.

Bydd y ffrwd newyddion RSS yn mynd yn syth i fwrdd gwaith eich cyfrifiadur fel testun a dolenni, a fydd yn mynd â chi i'r cyhoeddiad diweddaraf o'ch dewis.

Mae'r eicon RSS yn flwch oren â dwy linell wen grom a dot gwyn yng nghornel waelod y sgrin ar yr ochr chwith. Cadwch lygad allan am yr eicon hwn ar ein gwefan.

I ddechrau arni, bydd angen darllenydd newyddion arnoch. Ewch i'r adran nesaf am fanylion.

Sut mae defnyddio ffrwd newyddion RSS?

Mae'r RSS ar yr hafan ar gyfer yr holl ddatganiadau diweddaraf ar gyfer y diwrnod penodol hwnnw, ac unwaith y byddwch yn tanysgrifio, cewch y wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y bydd ar gael.

Cliciwch ar yr eicon RSS a chewch y canlynol:

  • teitl y datganiad

  • dyddiad y datganiad

  • crynodeb.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar deitl y datganiad i fynd yn syth i'r eitem gynnwys.

Sut mae cael darllenydd newyddion RSS?

Mae darllenydd newyddion yn ddarn o feddalwedd sy'n eich helpu i gael gwybodaeth drwy ffrydiau RSS o'n gwefan. 

Gallwch ddewis o blith nifer o wahanol fathau o ddarllenyddion newyddion. Mae'r rhan fwyaf ohonynt ar gael i'w defnyddio am ddim. Mae modd defnyddio porwr gyda rhai ohonynt neu gallwch eu lawrlwytho.

Ewch i beiriant chwilio a theipio ‘free RSS readers’ i ddod o hyd i ddarllenydd newyddion sy'n gweithio ar eich cyfrifiadur.

Unwaith y bydd gennych ddarllenydd newyddion, rydych yn barod i danysgrifio i'n ffrwd newyddion RSS. Mae rhai darllenyddion newyddion yn gofyn i chi lusgo (neu dorri a gludo) cyfeiriad gwe'r ffrwd (URL) i mewn i'r darllenydd, ond bydd rhai yn rhoi'r ffrydiau i chi.

Cofiwch: dilynwch gyfarwyddiadau eich darllenydd newyddion penodol bob amser.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.