Skip to content

Lles y genedl

Mae SYG yn datblygu ffyrdd newydd o fesur lles y genedl. Bwriedir iddynt gwmpasu ansawdd bywyd pobl yn y Deyrnas Unedig (DU), materion amgylcheddol a chynaliadwyedd a pherfformiad economaidd y wlad.

I ddatblygu ffyrdd gwell o fesur lles y wlad rydym am ymgynghori â phobl, sefydliadau a busnesau ledled y DU yn ogystal â llywodraeth ganolog a llywodraeth leol i ofyn beth sydd bwysicaf i bobl yn eu bywydau a beth sy'n bwysig ar gyfer mesur lles y genedl.
 

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.